Podmioty uprawnione do wyrażenia i odwołania zgody

Podmiotem uprawnionym do wyrażenia i ewentualnego odwołania zgody jest podmiot, któremu przysługują dobra osobiste, na ingerencję w które wyraża zgodę. Uprawnionymi będą zatem zarówno osoby fizyczne na mocy art. 23-24 KC, osoby prawne na mocy art. 43 KC, jak i jednostki organizacyjne nie-posiadające osobowości prawnej na mocy art. 43 KC w zw. z art. 33′ KC.

Teza, że zgoda jest działaniem prawnym, nie zaś czynnością prawną, implikuje, iż do zgody nie znajduje zastosowania wprost reżim prawny dotyczący czynności prawnej, w tym także wymogu posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Zwolennicy przyjmowanego powszechnie w nauce prawa zapatrywania wskazują na dopuszczalność wyrażenia zgody przez osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, jeśli tylko posiadają one odpowiedni stopień rozeznania. Potwierdzenie takiego stanowiska wyraża również ustawodawca w przepisach szczególnych.

prawo
prawo

Należy zwrócić uwagę, że podmiot udzielający zgody na ingerencję w dobra osobiste powinien cechować się świadomością konsekwencji, jakie owa ingerencja może spowodować. W orzecznictwie wskazuje się, że wyrażenie zgody jest „aktem woli stanowiącym świadomość uprawnionego co do jego prawa”. Podkreśla się również znaczenie świadomości uprawnionego co do ewentualnych konsekwencji działania; przyjmuje się, że samo liczenie się uprawnionego z niebezpieczeństwem nie jest wystarczające dla skutecznej zgody. Trafnie wskazuje się, że świadome udzielenie zgody to nie tylko świadomość niebezpieczeństwa

Przykładem o dużym znaczeniu praktycznym może być zgoda uprawnionego na zabieg lekarski. Obowiązkiem lekarza jest powiadomienie uprawnionego o możliwych skutkach. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie przyjmuje się jednak, że lekarz powinien udzielać informacji o zwykłych skutkach podejmowanych czynności, których ma dotyczyć zgoda, nie musi natomiast informować uprawnionego o skutkach występujących niezmiernie rzadko, gdyż mogłoby to wywierać negatywny wpływ na rozsądną ocenę dokonywaną przez uprawnionego. Należy zachować szczególną ostrożność w ocenie tego typu sytuacji, gdyż zarysowanie granic pomiędzy tym, o czym lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta, a tym, co może przemilczeć, może się okazać niezwykle trudne. Uważa się, że w przypadku ingerencji pozbawionej znaczenia leczniczego dla uprawnionego, która może powodować poważne powikłania (np. przeszczep narządów), czy też ingerencji, której skutki nie są szczegółowo znane (np. terapii eksperymentalnej) – skutki te powinny zostać opisane przez lekarza bez przemilczeń. Warto podkreślić, że podmiot uprawniony może wyrażać zgodę dotyczącą wyłącznie dobra osobistego, które mu przysługuje. Niedopuszczalne jest decydowanie o możliwości ingerencji w dobra osobiste innych podmiotów. Należy również uznać za niedopuszczalną sytuację, w której podmiot decyduje o prawie, które mu przysługuje, lecz ingerencja, na którą wyraził zgodę, będzie dotyczyła również dóbr osobistych innych podmiotów.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij